Land art – Nghệ thuật bên ngoài “chiếc hộp”

Land Art - một phong trào nghệ thuật đương đại sử dụng cảnh quan như một chất liệu tạo hình.