Sống ảo ở La Villette

Sau không biết bao nhiêu ngày tìm kiếm đồng đội, thậm chí phải nài nỉ xin xỏ từng người trong friends list của nó, cuối cùng, ơn giời, nó đã được thoả ước nguyện đi xem triển lãm nghệ thuật sắp đặt ở La Villette – Paris . Nhưng mà chỗ này đi một mình [...]