Kiến thức Mỹ học

Nghệ thuật có thể là gì?


Khi “tự dưng” thành Nghệ thuật

Không biết khi mọi người đọc một cuốn sách có bao giờ tự hỏi về những gì đang được lưu thông giữa hai đầu thu phát sóng (một chiều)? Những gì vô hình vô dạng mà tác giả muốn truyền…

Xem thêm

<<< Mầm Tìm Tòi

<<< Mầm Vivu

<<< Mầm Sáng tác

Trường phái >>>

Nghệ sĩ >>>

Phương thức thể hiện >>>

Advertisement

Tạo một blog trên WordPress.com