Mầm

A Sketch book of dreamers

Giữa nghệ thuật và cuộc sống luôn có một sợi dây liên kết vô hình. Nghệ thuật lấy cảm hứng từ cuộc sống. Còn cuộc sống lại được truyền cảm hứng bởi nghệ thuật. Giữa hai yếu tố này luôn có sự tương tác qua lại lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát và cảm nhận thì sẽ có thể bất chợt tìm thấy nhiều điều về cuộc sống từ nghệ thuật và ngược lại.

Chẳng rõ niềm tin này đã được gieo vào nó từ lúc nào để rồi Mầm được tạo ra – Một cuốn kí họa của chính nó trên con đường theo đuổi nghệ thuật.


Cuốn kí họa được chia thành 3 phần, cũng là 3 sợi dây kéo nó ngày một gần hơn với Nghệ thuật.

Mầm Tìm Tòi

Kiến thức về lịch sử Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại mà nó gom góp được.


Mầm Vi Vu

Kiến thức về lịch sử Nghệ thuật Hiện đạHành trình thăm thú và trải nghiệm nghệ thuật ở bất kì đâu.i và Đương đại mà nó gom góp được.