Tâm sự những ngày cuối năm

Tạm biệt 2019, nó lại lục đục dọn nhà, chuyển nhà, bắt đầu một hành trình mới. Mỗi lần chuyển nhà lại là một lần nó đem những "tư trang" của mình ra rà soát lại xem món nào còn dùng đến, món nào không, món nào không thể thiếu, món nào chẳng còn cần [...]