Khi “tự dưng” thành Nghệ thuật

Không biết khi mọi người đọc một cuốn sách có bao giờ tự hỏi về những gì đang được lưu thông giữa hai đầu thu phát sóng (một chiều)? Những gì vô hình vô dạng mà tác giả muốn truyền tải sau khi được đúc kết thành con chữ, hình ảnh để đến với phần [...]