Fauvism – trường phái Dã Thú, và một chút la vie en rose

Hôm nay có một người bạn bảo nó rằng: "Gia cầm nhà mình lạc quan vãi." (Cũng không hiểu sao, nói chuyện với nhau thì thấy bình thường mà viết lên đây nó cứ kì kì. Maybe... Tại từ "vãi"... hay từ "gia cầm"?) Thôi hoãn cái sự dở người lại. Chuyện là mọi người [...]

Avant-garde – Sự thách thức những giới hạn thẩm mỹ đương thời

Hôm nay đầu óc nó cứ lởn vởn những suy nghĩ kì cục về một vài mẩu chuyện không đầu không cuối. Cơ bản có những người nhiều lúc buồn cười. Nó cũng buồn cười (đôi khi). Cứ nói muốn cái này cái kia mà chẳng bao giờ chịu hành động. Cái này chắc nên [...]