Mầm Sáng Tác

Vì nó vẫn luôn muốn trở thành nghệ sĩ, và một nghệ sĩ thì phải có tác phẩm.

A CONNECTION

Video-art 14min, canvas 40x40cm, đất sét (2019)

ELLIPSIS – Chấm lửng

Acrylic on canvas, 50x60cm, tai nghe (2019)

CONFESSION

Acrylic on paper, 60x110cm (2017)

THE END OF FEAR

Collage, 50x60cm (2018)

CORPLIAGE – Nếp gấp

Giấy Kraft 100x100cm, đất sét miniature 5x5cm (2019)

23

Video-art, 13″50 (2018)

BƯỚC CHUYỂN

Acrylic on canvas, 80x80cm (2019)

UNTITLED

Acrylic on canvas, 80x80cm (2019)


TRIỂN LÃM NHÓM

MONG – Soi vào những giấc mộng hoa

10-14 Tháng Môt 2020, tại Quán Cầm, 60s ngõ Thổ Quan

Triển lãm trưng bày các tác phẩm từ workshop Serigraphie – Đại học Rennes 2