Nghệ thuật phương tây – Chặng đường lịch sử phát triển

Trải qua 7 giai đoạn phát triển theo dòng lịch sử, nghệ thuật Phương Tây đã có sự lột xác, phá vỡ mọi quy tắc chuẩn mực của đẹp và xấu.