Fauvism – trường phái Dã Thú, và một chút la vie en rose

Hôm nay có một người bạn bảo nó rằng: "Gia cầm nhà mình lạc quan vãi." (Cũng không hiểu sao, nói chuyện với nhau thì thấy bình thường mà viết lên đây nó cứ kì kì. Maybe... Tại từ "vãi"... hay từ "gia cầm"?) Thôi hoãn cái sự dở người lại. Chuyện là mọi người [...]

Sống ảo ở La Villette

Sau không biết bao nhiêu ngày tìm kiếm đồng đội, thậm chí phải nài nỉ xin xỏ từng người trong friends list của nó, cuối cùng, ơn giời, nó đã được thoả ước nguyện đi xem triển lãm nghệ thuật sắp đặt ở La Villette – Paris . Nhưng mà chỗ này đi một mình [...]