Về Cuộc sống – Từ thế giới hư ảo đến những mảnh thực tế nhỏ ghép lại cùng nhau

Đôi khi nó cảm thấy băn khoăn về sự sống đang diễn ra và về những gì nó biết, hiểu và cảm nhận về thế giới này. Có một khoảng rộng lớn bí ẩn đâu đó ngoài kia luôn bao quanh nó. Tất cả những gì nó có thể làm là mỗi ngày bước đến [...]